často kladené dotazy:

primární DNS server: 194.228.41.65, sekundární DNS server: 194.228.41.113

SMTP server: mail.neptun-net.cz, nebo IP 194.228.169.4

Jednoduše, v sekci dostupnost na této webové stránce, popř. telefonicky na naší infolince.

Instalace je ve většině případů provedena do 7 dnů ode dne objednání služby

Pro připojení Vám plně dostačuje síťová karta obsažená v počítači. V případě staršího počítače, kde být obsažena nemusí, zajistíme instalaci síťové karty, její cena je max. 200,- Kč.

V případě optického připojení výrazně vyšší rychlost za nižší cenu a symetrický přenost dat oběma směry. Poskytované připojení je bez limitu přenesených dat.

Není, pokud objem přenesených dat neohrozí provoz sítě nebo ostatních uživatelů. Běžně se nestává, teoreticky při nějakém velkém objemu přenesených dat např. nad 300-500 GB měsíčně.

Ano, povinností každého uživatele je chránit vlastní počítač, neboť nakažený počítač se stává nebezpečným pro další zařízení, kde může ohrozit provoz.

Ano, v našich zařízeních používáme nastavení pomocí DHCP serveru. Váš počítač se ve většině případů nastaví automaticky a po připojení síťového kabelu bude připojení funkční.

Nastavení síťového připojení se provádí (platí pro systémy WINDOWS 2000/XP/VISTA): ovládací panely > síťová připojení > připojení k místní síti > protokol sítě Internet TCP/IP.